top of page
Søk
  • Access Norway

Forpliktelser ved arbeid i Italia

I den andre delen av våre tre artikler om Italia, tar vi for oss forpliktelser og reguleringer ved utsendelse av ansatte til Italia.


Dersom man har fått et prosjekt i Italia, er det det viktig å sette seg inn landets gjeldende regelverk. Oppdraget vil være regulert av lovgivning, administrative anbefalinger og bestemmelser i de kollektive tariffavtalene.


Arbeidstid og ferie

I likhet med Norge er alminnelig arbeidstid i Italia 40 timer per uke. Arbeidstakere har også rett til 11 sammenhengende timer med hvile per døgn i tillegg til en uavbrutt ukentlig hviletid på 24 timer hver sjuende dag, vanligvis på søndager. Arbeidstakeren har rett til minimum 4 ukers betalt årlig ferie. Betaling kan ikke tas i stedet for ferie med mindre ansettelsen er avsluttet.


Lønn

Italia har ingen lovfestet minstelønn. Kollektivt avtalt minstelønn blir fastsatt i de nasjonale tariffavtalene for de ulike industrisektorene i samsvar med § 36 i Grunnloven.


Utenlandske tjenesteleverandører som har prosjekter i Italia må:

  • lage en forhåndserklæring som inneholder spesifikk informasjon angående utstasjonering av arbeidstaker(e), innen midnatt dagen før oppstartsdagen. Eventuelle endringer må varsles innen 5 dager etter at endringen er gjort. Dersom man ikke overholder dette kravet, kan man få en bot på opp til € 500 per ansatt.

  • ha all dokumentasjon relatert til ansettelsen av arbeider(e) tilgjengelig på papir eller elektronisk i tilfelle inspeksjon; arbeidskontrakt, lønnsslipper, timelister, dokumenter som viser betaling av godtgjørelse, A1 og offentlig registrering av etableringen av arbeidsforholdet (for hele utsendelsesperioden og opp til to år etter avslutningen). Dokumentasjonen må være på italiensk. Dersom man ikke overholder dette kravet, kan man få en bot på opp til € 3.000 per ansatt.

  • utpeke en representant hjemmehørende i Italia for å samarbeide med de italienske myndighetene.

  • utpeke en person, ikke nødvendigvis den samme som den ovenfor, som vil ha rollen som juridisk representant. Dersom man ikke overholder dette kravet, kan man få en bot på opp til € 6.000 per ansatt.


Få oversikt over hva som kreves

Ikke planlegg aktiviteten i Norge før du har full oversikt over hva som er gjeldende krav og regler i Italia. For å kunne sikre norske bedrifter best mulig hjelp i Italia, samarbeider vi med italienske TradeCube, som er spesialister i å bistå utenlandske aktører som entrer det italienske markedet. Sammen hjelper vi norske bedrifter, som ser på Italia som et spennende og interessant marked, med råd, veiledning og praktisk administrasjon.Denne artikkelen inneholder informasjon som er tilgjengelig på det italienske arbeidstilsynets nettsted.

132 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page