top of page
Søk
  • Access Norway

Ditt springbrett til Latin-Amerika

Spania er det beste europeiske springbrettet man kan ha for å kunne gjøre forretninger i Latin-Amerika. Ikke bare snakker de det samme språket, men de har også mange fellesnevnere hva gjelder lover, kultur, historie og røtter.


Knutepunkt for flytrafikk

Spania er et viktig knutepunkt for flyselskaper som tilbyr reiser mellom Amerika, Europa og Midt-Østen. Dette inkluderer mange multinasjonale selskaper som i økende grad velger Spania som base for sitt latin-amerikanske hovedkvarter. Rundt 35% av den totale flytrafikken mellom Europa og Latin-Amerika foregår i Madrid, og Spania er derfor et perfekt knutepunkt for å drive forretningsvirksomhet i Latin-Amerika.


Skatteavtaler

Det finnes 17 skatteavtaler som skal forhindre dobbeltbeskatning i Mellom- og Sør-Amerika; Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Den Dominikanske republikk, El Salvador, Ecuador, Jamaica, Mexico, Panama, Trinidad og Tobago, Uruguay og Venezuela.


Det er også viktig å merke seg de 19 avtalene om gjensidig beskyttelse og markedsføring av investeringer som er forhandlet fram med Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Den dominikanske republikk, Trinidad og Tobago, Uruguay og Venezuela.


Hub mellom Europa og Amerika

Latin-amerikanske multinasjonale selskaper velger ofte å ha sitt europeiske hovedkontor i Spania. Spanske bedrifter har investert i strategiske sektorer i Latin-Amerika, hvor de har sterke økonomiske og forretningsmessige bånd. - Det være seg alt fra ordinær forretningsvirksomhet til institusjonelle nettverksrelasjoner med historiske, kulturelle og språklige røtter.


Spansk er et språk som i dag snakkes av om lag 567 millioner mennesker på jorden, det være seg som morsmål, annetspråk eller fremmedspråk. Som morsmål er spansk verdens nest største språk, og når det kommer til internasjonal kommunikasjon er spansk nummer to i verden, etter engelsk. Det er anslått at det er 470 millioner spansktalende med innfødt kompetanse som praktiserer spansk som andrespråk (i Amerika totalt 418 millioner), og de fleste latinamerikanske rettssystemer er basert på spansk sivilrett. Spanske advokatfirmaer har en sterk lokal tilstedeværelse i Latin-Amerika. Det er også verdt å nevne at i USA jobber bruker mer enn 50 millioner mennesker spansk som arbeidsspråk.


Få profesjonell hjelp av en lokal aktør

Det er viktig å gjøre en grundig research før du tar din bedrift til Spania eller Latin-Amerika. Vår dyktige samarbeidspartner er lokalisert i Spania, og har svært god kompetanse og erfaring med å bistå utenlandske bedrifter som ønsker seg inn på disse markedene. Vi hjelper deg gjerne dersom du ønsker å vite mer.
29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page